ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ https://www.aperittaisclassic.com

Α. ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ

1. ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Οι παρόντες όροι αποτελούν τους Όρους Πώλησης μέσω Ηλεκτρονικού Καταστήματος της ιστοσελίδας μας www.aperittaisclassic.com (εφεξής η «Ιστοσελίδα»). Η παρούσα σελίδα ενημερώνει τους χρήστες (εφεξής οι «Χρήστες») για τους όρους και τις προϋποθέσεις πώλησης των προϊόντων (εφεξής τα «Προϊόντα») που διατίθενται μέσω της Ιστοσελίδας. Οι παρόντες Όροι ρυθμίζουν όλες τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω της Ιστοσελίδας.


Παρακαλούνται οι Χρήστες όπως προβούν σε προσεκτική ανάγνωση των Όρων και διασφαλίσουν ότι τους έχουν κατανοήσει πλήρως, προτού προβούν σε οποιαδήποτε παραγγελία από την Ιστοσελίδα. Παραγγέλνοντας οποιοδήποτε από τα Προϊόντα που διατίθενται μέσω της Ιστοσελίδας, οι Χρήστες αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους παρόντες Όρους. Σε κάθε περίπτωση, τεκμαίρεται ότι με την είσοδο στην Ιστοσελίδα και παραγγέλλοντας οποιοδήποτε από τα Προϊόντα, οι Χρήστες αναγνωρίζουν, κατανοούν και αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους παρόντες Όρους.


Οι παρόντες όροι μπορούν να αποθηκευτούν ηλεκτρονικά ή να εκτυπωθούν από όλους τους Χρήστες της Ιστοσελίδας.


Με την αποδοχή των Όρων κατά την επιβεβαίωση της παραγγελίας, οι Χρήστες επιβεβαιώνουν την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων. Σε περίπτωση που οι Χρήστες δεν αποδεχτούν τους παρόντες Όρους δεν θα έχουν την δυνατότητα να προβούν σε καμία παραγγελία Προϊόντων από την Ιστοσελίδα.

2. ΓΕΝΙΚΑ

2.1. Η παρούσα Ιστοσελίδα – ηλεκτρονικό κατάστημα ανήκει στην ατομική επιχείρηση με την επωνυμία «Σταματίνα Μπέκη Παπασταυροπούλου» (εφεξής η «Επιχείρηση»), με έδρα στην Ελλάδα στην περιοχή του Δήμου Κηφισιάς Αττικής επί της οδού Ειρήνης αρ. 5Α, Τ.Κ. 14578, με Α.Φ.Μ. 152830893, της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 160347803000. Σε περίπτωση που οι Χρήστες επιθυμούν να επικοινωνήσουν με την Επιχείρηση, παρακαλούνται να επισκεφτούν την σελίδα «Επικοινωνία» («Contact»).


2.2. Εάν προκύψουν οποιεσδήποτε απορίες σχετικά με τους παρόντες Όρους, τα Προϊόντα ή την Ιστοσελίδα, είναι δυνατή η αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στη φόρμα επικοινωνίας της Ιστοσελίδας και στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@aperittaisclassic.com.

3. ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

3.1. Οι υπηρεσίες της Ιστοσελίδας διατίθενται σε Χρήστες που διαμένουν εντός και εκτός Ελλάδας. Δεχόμαστε παραγγελίες από διευθύνσεις εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για παραγγελίες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι Χρήστες θα πρέπει να αποστείλουν αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@aperittaisclassic.com.


3.2. Οι υπηρεσίες της Επιχείρησης συνίστανται στην πώληση Προϊόντων μέσω της Ιστοσελίδας μόνο σε καταναλωτές. Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί παραγγελίες οι οποίες αντιβαίνουν στους παρόντες Όρους.


3.3. Προβαίνοντας σε παραγγελίες μέσω της Ιστοσελίδας, οι Χρήστες επιβεβαιώνουν ότι:

  • Έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα,
  • είναι καταναλωτές, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία και
  • έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους.

4. ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

4.1. Πληροφορίες σχετικά με το εύρος των Προϊόντων που πωλούνται διαμέσου της Ιστοσελίδας είναι διαθέσιμες, μέσω της ίδιας της Ιστοσελίδας. Όλες οι παραγγελίες υπόκεινται σε έλεγχο διαθεσιμότητας. Οι Χρήστες θα ενημερώνονται μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος το συντομότερο δυνατόν, σε περίπτωση που το Προϊόν, το οποίο έχει παραγγελθεί δεν είναι διαθέσιμο και η Επιχείρηση δεν θα δύναται να ανταποκριθεί στην παραγγελία. Σε περίπτωση που κάποιο Προϊόν που παρήγγειλε ο Χρήστης δεν είναι διαθέσιμο, η παραγγελία δεν εκτελείται, δεν αποστέλλεται και ο Χρήστης δεν χρεώνεται. Η Επιχείρηση ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των Προϊόντων.


4.2. Τα προϊόντα που διατίθενται μέσω της Ιστοσελίδας είναι κυρίως δερμάτινες τσάντες και αξεσουάρ. Όλες οι εικόνες, απεικονίσεις και περιγραφές των Προϊόντων παρέχονται για επεξηγηματικούς σκοπούς μόνο. Παρόλο το γεγονός ότι η Επιχείρηση έχει καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να είναι όσο το δυνατόν ακριβέστερη στις απεικονίσεις, τα χρώματα τα οποία φαίνονται στην οθόνη του υπολογιστή των Χρηστών, καθώς και τα μεγέθη μπορεί να διαφέρουν.


4.3. Οι Χρήστες αναγνωρίζουν ότι η απόδοση των χρωμάτων μπορεί να έχει απόκλιση από την πραγματικότητα σε επίπεδο αποχρώσεων και τόνων, καθώς αποδίδονται από ηλεκτρονικά μηχανήματα, οι ρυθμίσεις των οποίων επηρεάζονται από τις δυνατότητες του κάθε μηχανήματος και των εκάστοτε Χρηστών.

5. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

5.1. Για να παραγγείλουν Προϊόντα οι Χρήστες από την Ιστοσελίδα, χρειάζεται να συμπληρώσουν ορισμένα πεδία. Όλα τα απαραίτητα βήματα για την πραγματοποίηση μίας παραγγελίας περιγράφονται στον όρο 5.2. κατωτέρω.


5.2. Για την παραγγελία Προϊόντων από τον Ιστοσελίδα, παρακαλούνται οι Χρήστες να ακολουθήσουν τις κάτωθι Οδηγίες:
α) Όταν οι Χρήστες βρίσκονται στη σελίδα του συγκεκριμένου Προϊόντος που επιθυμούν να παραγγείλουν, το επιλέγουν και στη συνέχεια πατούν την επιλογή «Προσθήκη στο καλάθι» («Add To Cart»),
β) Όταν οι Χρήστες έχουν επιλέξει όλα τα Προϊόντα που επιθυμούν να παραγγείλουν, πατούν την επιλογή «Προβολή καλαθιού» («View Cart»),
γ) Όταν οι Χρήστες μεταβούν στη σελίδα των αγορών τους, θα εμφανίζεται το σύνολο των αγορών τους που βρίσκονται στο καλάθι αγορών και θα χρειάζεται να πατήσουν την επιλογή «Ολοκλήρωση παραγγελίας» («Proceed to check out»).
δ) Όταν οι Χρήστες θα βρίσκονται στη σελίδα «Checkout Details», θα πρέπει να εισάγουν τα στοιχεία πληρωμής και τα στοιχεία (διεύθυνση) αποστολής, πριν πατήσουν την επιλογή «Αποστολή Παραγγελίας» («Place Order»).
ε) Όταν θα έχουν παρασχεθεί όλες οι απαραίτητες πληροφορίες και πριν την υποβολή της παραγγελίας, θα δίνεται η δυνατότητα στους Χρήστες να επανεξετάζουν τις επιλογές τους, να ελέγχουν τη συνολική τιμή της παραγγελίας και να διορθώνουν την παραγγελία τους.


5.3. Μετά της υποβολή της παραγγελίας, οι Χρήστες θα λαμβάνουν ένα μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) από την Επιχείρηση με το οποίο θα ενημερώνονται ότι έχει ληφθεί η παραγγελία και θα τους παρέχεται ένας αριθμός αναφοράς παραγγελίας. Διευκρινίζεται ότι το εν λόγω ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) δεν συνιστά αποδοχή της παραγγελίας από την Επιχείρηση. Η εν λόγω παραγγελία αποτελεί προσφορά εκ μέρους των Χρηστών προς την Επιχείρηση για την αγορά Προϊόντων μέσω της Ιστοσελίδας. Όλες οι παραγγελίες υπόκεινται στην προηγούμενη αποδοχή τους από την Επιχείρηση και η εν λόγω αποδοχή θα επιβεβαιώνεται μέσω της αποστολής ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) με θέμα: «Η παραγγελία σας έχει ολοκληρωθεί» («Your order is now complete»), εφεξής ως «Επιβεβαίωση Ολοκλήρωσης Παραγγελίας». Η μέσω της Ιστοσελίδας σύμβαση πώλησης μεταξύ των εκατέρωθεν μερών (εφεξής ως «Σύμβαση») θα θεωρείται καταρτισμένη μόνο με την αποστολή της Επιβεβαίωσης Ολοκλήρωσης Παραγγελίας.


5.4. Η Σύμβαση έχει ως αντικείμενο μόνο τα Προϊόντα των οποίων η αποστολή έχει επιβεβαιωθεί διαμέσου της Επιβεβαίωσης Ολοκλήρωσης Παραγγελίας. Η Επιχείρηση δεν υποχρεούται να παρέχει οποιαδήποτε άλλα Προϊόντα, τα οποία ενδεχομένως αποτελούσαν μέρος της παραγγελίας, εάν προηγουμένως η αποστολή αυτών των συγκεκριμένων Προϊόντων δεν έχει επιβεβαιωθεί με ξεχωριστή Επιβεβαίωση Ολοκλήρωσης Παραγγελίας. Οι Χρήστες θα χρεώνονται μόνο για τα Προϊόντα τα οποία θα αποστέλλονται σε αυτούς.


5.5. Η Σύμβαση θα δεσμεύει την Επιχείρηση μόνο ύστερα από την επιβεβαίωση ότι η παραγγελία έγινε αποδεκτή και τα προϊόντα έχουν αποσταλεί από την Επιχείρηση. Αυτό σημαίνει ότι αν τα Προϊόντα εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα αλλά δεν είναι διαθέσιμα ή περιγράφονται λανθασμένα, η Επιχείρηση δεν υποχρεούται να πωλήσει στους Χρήστες τα εν λόγω προϊόντα.


5.6. Εάν η Επιχείρηση δεν δύναται να διαθέσει στους Χρήστες ένα Προϊόν, θα τους ενημερώσει σχετικά, μέσω της αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και δεν θα προβαίνει στην πραγματοποίηση της παραγγελίας. Εάν οι Χρήστες έχουν καταβάλει ήδη το τίμημα αγοράς, η Επιχείρηση θα τους επιστρέφει όσο το δυνατόν συντομότερα.

6. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΤΩΝ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

6.1. Οι Χρήστες έχουν δικαίωμα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία να υπαναχωρήσουν από τη Σύμβαση αναιτιολογήτως εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που παρέλαβαν τα Προϊόντα. Αυτό σημαίνει ότι κατά τη διάρκεια της ανωτέρω προθεσμίας, εάν αλλάξουν γνώμη ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο αποφασίσουν να μην κρατήσουν τα Προϊόντα που έχουν παραγγείλει, οι Χρήστες μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμα υπαναχώρησης. Σε περίπτωση υπαναχώρησης, το τίμημα αγοράς των Προϊόντων θα επιστρέφεται στους Χρήστες σύμφωνα με την Πολιτική Επιστροφής χρημάτων.


6.2. Για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης από τη Σύμβαση, οι Χρήστες θα πρέπει πρώτα να ενημερώνουν την Επιχείρηση εγγράφως, στέλνοντας ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@aperittaisclassic.com, παρέχοντας πληροφορίες για τα Προϊόντα που παρήγγειλαν, τον Αριθμό Παραγγελίας, τον τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο θα επιστραφούν τα χρήματα και τον τρόπο αποστολής (courier) των Προϊόντων στην Επιχείρηση. Εάν οι Χρήστες ενημερώσουν την Επιχείρηση περί της ασκήσεως του δικαιώματος υπαναχώρησης με ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail), τότε η υπαναχώρηση επιφέρει τα αποτελέσματά της από την ημερομηνία κατά την οποία οι Χρήστες έστειλαν στην Επιχείρηση το ως άνω ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail). Στη συνέχεια, κατόπιν επικοινωνίας με την Επιχείρηση, οι Χρήστες οφείλουν επίσης να επιστρέψουν τα Προϊόντα στην Επιχείρηση εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της υπαναχώρησης, με δική τους δαπάνη, εκτός αν ο λόγος της επιστροφής συνίσταται στο γεγονός ότι τα Προϊόντα είναι ελαττωματικά, οπότε σε αυτή την περίπτωση η Επιχείρηση θα επιβαρυνθεί με το κόστος επιστροφής των Προϊόντων, εφόσον και αυτή κάνει δεκτούς τους τυχόν προβληθησόμενους αντίστοιχους ισχυρισμούς των Χρηστών. Σε περίπτωση που οι Χρήστες λάβουν ελαττωματικό προϊόν, υποχρεούνται να ενημερώσουν σχετικά την Επιχείρηση εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών, από την ημερομηνία παραλαβής των προϊόντων, μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στο info@aperittaisclassic.com, στο οποίο να αναφέρουν τον αριθμό παραγγελίας και να επισυνάπτουν τουλάχιστον μία (1) φωτογραφία στην οποία να απεικονίζεται το αναφερόμενο ελάττωμα. Οι Χρήστες έχουν την υποχρέωση να επιδεικνύουν την απαραίτητη επιμέλεια και να διατηρούν τα Προϊόντα στην αρχική τους κατάσταση όσο αυτά βρίσκονται στην κατοχή τους. Για να γίνει δεκτή η επιστροφή των Προϊόντων θα πρέπει τα Προϊόντα να έχουν διατηρηθεί άθικτα χωρίς οιαδήποτε φθορά ή λεκέ και να βρίσκονται στην αρχική τους συσκευασία και στην κατάσταση στην οποία παραδόθηκαν, με όλες τις ετικέτες και τυχόν προστατευτικά καλύμματα, μαζί με την απόδειξη αγοράς.


6.3. Δεν θα γίνονται δεκτές επιστροφές ελλιπών, κατεστραμμένων ή λερωμένων Προϊόντων. Ο Χρήστης πρέπει να επιδεικνύει την απαραίτητη επιμέλεια ως προς τα Προϊόντα, για την προσήκουσα επιστροφή τους, εάν επιθυμεί να τα επιστρέψει ασκώντας το δικαίωμα υπαναχώρησης σύμφωνα με τον παρόντα όρο.


6.4. Σε περίπτωση επιστροφής Προϊόντων, θα εφαρμόζονται οι ακόλουθοι όροι:
α) Όλα τα Προϊόντα θα πρέπει να επιστρέφονται στην αρχική τους κατάσταση και συσκευασία,
β) Οι Χρήστες θα πρέπει πρώτα να επικοινωνούν με την Επιχείρηση (μέσω e-mail) ενημερώνοντας την για την επιλογή τους να υπαναχωρήσουν από τη Σύμβαση και κατόπιν της ανωτέρω επικοινωνίας, να επιστρέφουν τα προϊόντα.
γ) Οι Χρήστες θα πρέπει να συμπεριλάβουν μαζί με τα Προϊόντα προς επιστροφή την απόδειξη.
δ) Η Επιχείρηση δεν ευθύνεται για Προϊόντα που απωλέθηκαν κατά την επιστροφή τους.
ε) Συνίσταται στους Χρήστες να επιστρέφουν τα Προϊόντα μέσω εταιρείας που παρέχει παρακολούθηση της μεταφοράς (tracked service) και να διατηρούν την απόδειξη αποστολής τους.


6.5. Η Επιχείρηση δεν δέχεται αλλαγές.

7. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

7.1. Εάν οι Χρήστες επιστρέψουν ένα Προϊόν στην Επιχείρηση:
α) Επειδή έχουν υπαναχωρήσει από τη Σύμβαση με την Επιχείρηση μέσα στην προθεσμία υπαναχώρησης των δεκατεσσάρων (14) ημερών, η Επιχείρηση θα προχωρήσει στην επιστροφή του καταβληθέντος τιμήματος αγοράς στους Χρήστες το συντομότερο δυνατόν και σε κάθε περίπτωση, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα κατά την οποία η Επιχείρηση παρέλαβε το επιστρεφόμενο προϊόν. Σε αυτή την περίπτωση, η Επιχείρηση θα επιστρέψει εξ’ ολοκλήρου το τίμημα αγοράς. Ωστόσο, οι Χρήστες θα βαρύνονται με τη δαπάνη επιστροφής των Προϊόντων στην Επιχείρηση καθώς και με τυχόν τραπεζικές προμήθειες.
β) Για οποιονδήποτε άλλο λόγο (και συγκεκριμένα, επειδή ο Χρήστες θεωρούν ότι τα Προϊόντα είναι ελαττωματικά), η Επιχείρηση θα εξετάσει τα Προϊόντα που έχουν επιστραφεί και θα ενημερώσει τους Χρήστες για την επιστροφή του τιμήματος αγοράς μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail) μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα. Η Επιχείρηση θα προχωρήσει κανονικά στην επιστροφή του τιμήματος αγοράς στους Χρήστες το συντομότερο δυνατόν και, σε κάθε περίπτωση, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που η Επιχείρηση επιβεβαίωσε μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail) στους Χρήστες ότι δικαιούνται την επιστροφή του τιμήματος αγοράς λόγω ελαττωματικότητας των Προϊόντων. Η Επιχείρηση θα επιστρέψει εξ’ ολοκλήρου το τίμημα αγοράς των ελαττωματικών Προϊόντων και οποιεσδήποτε εύλογες δαπάνες με τις οποίες θα επιβαρυνθούν οι Χρήστες για την επιστροφή των Προϊόντων στην Επιχείρηση.


7.2. Ενδεχόμενη επιστροφή χρημάτων στους Χρήστες θα πραγματοποιείται από την Επιχείρηση με τραπεζική κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό με δικαιούχο τον Χρήστη που πραγματοποίησε την εν λόγω παραγγελία.

8. ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

8.1. Τα Προϊόντα που παραγγέλνουν οι Χρήστες θα αποστέλλονται και θα παραδίδονται σε εργάσιμες ημέρες και ώρες στη διεύθυνση που δήλωσαν κατά την υποβολή της παραγγελία τους, υπό την προϋπόθεση ότι έχει επιβεβαιωθεί η πλήρης καταβολή του τιμήματος αγοράς. Στην περίπτωση που η αποστολή θα λάβει χώρα σε χώρα εκτός της Ελλάδας, πέραν του τιμήματος της αγοράς, θα πρέπει να επιβεβαιωθεί και η καταβολή από τους Χρήστες των εξόδων αποστολής.


8.2. Οι αποστολές θα πραγματοποιούνται με υπηρεσίες ταχυμεταφορών (courier).


8.3. Εάν δεν υπάρχει κανείς στη δοθείσα διεύθυνση για να παραλάβει τα Προϊόντα, οι Χρήστες θα πρέπει να επικοινωνήσουν με την Επιχείρηση για να συμφωνηθεί εκ νέου ο τρόπος αποστολής των προϊόντων με δικές τους δαπάνες.


8.4. Η παράδοση θα πραγματοποιείται εντός της προθεσμίας που αναγράφεται στην Ιστοσελίδα και σε κάθε περίπτωση εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία της Επιβεβαίωσης Ολοκλήρωσης Παραγγελίας, εκτός εάν προκύψουν γεγονότα ανωτέρας βίας.


8.5. Η Επιχείρηση δεν ευθύνεται εάν η παράδοση παρεμποδιστεί ή καθυστερήσει λόγω γεγονότος ανωτέρας βίας ή λόγω της εταιρείας ταχυμεταφορών. Εάν η Επιχείρηση δεν καταφέρει να πραγματοποιήσει την παράδοση την προκαθορισμένη ημερομηνία για λόγους ανωτέρας βίας, θα επικοινωνήσει με τους Χρήστες για να τους ενημερώσει για νέο εκτιμώμενο χρόνο παράδοσης.

9. ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

9.1. Αποστολές Προϊόντων πραγματοποιούνται σε διευθύνσεις εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για παραγγελίες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι Χρήστες θα πρέπει να αποστείλουν σχετικό αίτημα με ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@aperittaisclassic.com.


9.2. Εάν οι Χρήστες παραγγείλουν Προϊόντα από την Ιστοσελίδα από διεθνείς προορισμούς, η παραγγελία μπορεί να υπόκειται σε δασμούς και φόρους που εφαρμόζονται όταν η παράδοση φτάνει στον προορισμό της. Οι Χρήστες θα ευθύνονται για την καταβολή οποιωνδήποτε αντίστοιχων δασμών και φόρων. Διευκρινίζεται ότι η Επιχείρηση δεν μπορεί να είναι ενήμερη και να ελέγχει τις ως άνω επιβαρύνσεις και δεν είναι σε θέση να προβλέψει το ύψος αυτών. Οι Χρήστες παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με την αρμόδια τοπική τελωνειακή αρχή για περισσότερες πληροφορίες πριν προβούν σε οποιαδήποτε παραγγελία.


9.3. Διευκρινίζεται επίσης ότι οι Χρήστες θα πρέπει να συμμορφώνονται με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς της χώρας στην οποία προορίζονται τα Προϊόντα. Η Επιχείρηση δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε παράβαση οποιωνδήποτε τέτοιων νόμων από τους Χρήστες.

10. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΑΙ ΚΤΗΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ

10.1. Υπό την προϋπόθεση του όρου 10.2., η κυριότητα των Προϊόντων και ο κίνδυνος τυχαίας καταστροφής των Προϊόντων μεταβιβάζεται στους Χρήστες από την παράδοση προς αποστολή των Προϊόντων.


10.2. Η κυριότητα και ο κίνδυνος τυχαίας καταστροφής των Προϊόντων θα μεταβιβάζονται στους Χρήστες υπό την προϋπόθεση της πλήρους καταβολής του τιμήματος αγοράς των Προϊόντων.

11. ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

11.1. Οι τιμές των Προϊόντων και τα έξοδα αποστολής θα αναφέρονται στην Ιστοσελίδα της Επιχείρησης και θα επιβεβαιώνονται στην γραπτή επιβεβαίωση που θα λαμβάνουν οι Χρήστες, όταν τα Προϊόντα αναμένονται να παραδοθούν.


11.2. Οι τιμές των Προϊόντων που αναγράφονται στην Ιστοσελίδα είναι σε Ευρώ (€), συμπεριλαμβανομένου του εκάστοτε ισχύοντα Φ.Π.Α. στην Ελλάδα. Ωστόσο, εάν ο συντελεστής Φ.Π.Α. τροποποιηθεί μεταξύ της ημερομηνίας παραγγελίας και της ημερομηνίας παράδοσης, θα προσαρμοστεί ο αναλογών Φ.Π.Α. που πρέπει να καταβάλουν οι Χρήστες, εκτός και αν έχουν ήδη καταβάλει εξ’ ολοκλήρου το τίμημα αγοράς για τα Προϊόντα πριν τεθεί σε ισχύ η τροποποίηση του Φ.Π.Α.


11.3. Οι τιμές των Προϊόντων και τα έξοδα αποστολής μπορούν να τροποποιηθούν ανά πάσα στιγμή, αλλά οι εν λόγω τροποποιήσεις δεν θα εφαρμόζονται και δεν θα επηρεάζουν τις παραγγελίες οι οποίες έχουν ήδη επιβεβαιωθεί από την Επιχείρηση.


11.4. Η Ιστοσελίδα ενδέχεται, παρά τις εύλογες προσπάθειες της Επιχείρησης, κάποια από τα Προϊόντα που διατίθενται στον Ιστοσελίδα της Επιχείρησης να εμφανίζονται με λανθασμένη τιμή. Η Επιχείρηση θα επιβεβαιώνει κανονικά τις τιμές ως μέρος των διαδικασιών αποστολής της, ώστε, όπου η σωστή τιμή ενός Προϊόντος είναι μικρότερη από την εμφανιζόμενη τιμή, να χρεώνει το χαμηλότερο ποσό, όταν αποστέλλει στους Χρήστες τα Προϊόντα. Αν η σωστή τιμή ενός Προϊόντος είναι υψηλότερη από την αναφερόμενη στην Ιστοσελίδα, τότε η Επιχείρηση θα πληροφορεί τους Χρήστες το συντομότερο δυνατόν και θα τους προσφέρει την επιλογή να επανεπιβεβαιώσουν την παραγγελία τους στη σωστή τιμή ή να την ακυρώσουν. Αν είναι αδύνατο στην Επιχείρηση να επικοινωνήσει μαζί με τους Χρήστες χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που παρείχαν κατά την υποβολή της παραγγελίας, θα ακυρώνει την παραγγελία και θα ειδοποιεί τους Χρήστες γραπτώς.


11.5. Αν η λανθασμένη τιμή είναι προφανής και θα μπορούσε να αναγνωριστεί ευλόγως ως λανθασμένη από τους Χρήστες, η Επιχείρηση δεν υποχρεούται να παρέχει τα Προϊόντα στη λανθασμένη (χαμηλότερη) τιμή.

12. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

12.1. Οι Χρήστες θα πρέπει να καταβάλουν το τίμημα αγοράς για τα Προϊόντα κατά την παραγγελία των προϊόντων, είτε μέσω τραπεζικής κατάθεσης, είτε μέσω πιστωτικής, χρεωστικής ή προπληρωμένης κάρτας.


12.1.1. Στην περίπτωση καταβολής του τιμήματος με τραπεζική κατάθεση, αυτή θα πρέπει να πραγματοποιείται εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημέρα της παραγγελίας, στον με IBAN GR44 0140 1630 1630 0200 2010 405 τραπεζικό λογαριασμό που τηρείται στην ALPHA BANK (BIC: CRBAGRAA) και δικαιούχος του οποίου είναι η Σταματίνα Μπέκη Παπασταυροπούλου. Η καταβολή πρέπει να πραγματοποιηθεί σε Ευρώ (€). Μετά την ανωτέρω τραπεζική κατάθεση σας προτρέπουμε να μας ενημερώσετε σχετικά με την πληρωμή σας, αποστέλλοντας τον αριθμό παραγγελίας και το σχετικό τραπεζικό παραστατικό μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στο info@aperittaisclassic.com. Η παραγγελία θα βρίσκεται σε αναμονή και θα προχωρήσει μόνο όταν λάβουμε το τίμημα της αγοράς των προϊόντων στον ανωτέρω τραπεζικό λογαριασμό. Στην περίπτωση που η τραπεζική κατάθεση δεν πραγματοποιηθεί εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημέρα της παραγγελίας, η παραγγελία θα ακυρώνεται από την Επιχείρηση.


12.1.2. Η Επιχείρηση δέχεται πληρωμές μέσω Visa, MasterCard, Maestro και Diners. Κατά τη διαδικασία καταβολής του τιμήματος αγοράς, οι Χρήστες θα πρέπει να δηλώνουν το όνομα το οποίο αναγράφεται πάνω στην πιστωτική, τη χρεωστική ή την προπληρωμένη κάρτα, τον αριθμό που αναγράφεται στην εμπρόσθια πλευρά της, καθώς και τον κωδικό ασφαλείας που παρουσιάζεται στο πίσω μέρος της πιστωτικής, της χρεωστικής ή της προπληρωμένης κάρτας. Η καταβολή πρέπει να πραγματοποιηθεί σε Ευρώ (€). Σε περίπτωση που το οφειλόμενο τίμημα αγοράς δεν μπορεί να χρεωθεί για οποιοδήποτε λόγο στην πιστωτική, τη χρεωστική ή την προπληρωμένη κάρτα των Χρηστών, η πώληση των Προϊόντων θα ακυρώνεται αμέσως.

13. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

13.1. Η καταβολή του τιμήματος αγοράς των Προϊόντων μπορεί να πραγματοποιηθεί με τους τρόπους που αναφέρονται στην παράγραφο 12.1. του παρόντος. Οι Χρήστες θα χρεώνονται κατά την αποστολή της παραγγελίας τους προς την Επιχείρηση.


13.2. Οι Χρήστες επιβεβαιώνουν ότι η πιστωτική, η χρεωστική ή η προπληρωμένη κάρτα που χρησιμοποιούν για τις αγορές τους μέσω της Ιστοσελίδας είναι δική τους ή ότι έχουν εξουσιοδοτηθεί ειδικά από τον κύριο της πιστωτικής, χρεωστικής ή προπληρωμένης κάρτας για να τη χρησιμοποιήσουν.


13.3. Σε περίπτωση άρνησης του εκδότη της πιστωτικής κάρτας των Χρηστών να εγκρίνει την πληρωμή στην Ιστοσελίδα, η Επιχείρηση δεν θα δύναται να εκτελέσει την παραγγελία και οι Χρήστες θα ενημερώνονται σχετικά.


13.4. Η Επιχείρηση λαμβάνει κατάλληλα και εύλογα μέτρα για την προστασία των συναλλαγών και των στοιχείων πληρωμών. Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών «Alpha e-Commerce» της Alpha Bank, που χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.2 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer – SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.


13.5. Παρόλο που η Επιχείρηση θα χρησιμοποιήσει κάθε εύλογο μέτρο για να διασφαλίσει ότι οι λεπτομέρειες της παραγγελίας και τα στοιχεία πληρωμής των Χρηστών θα διατηρούνται ασφαλή, η Επιχείρηση δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια υποστούν οι Χρήστες, εάν οποιοσδήποτε τρίτος αποκτήσει παράνομη πρόσβαση σε οποιαδήποτε δεδομένα παρέχουν οι Χρήστες κατά την παραγγελία μέσω της Ιστοσελίδας.

14. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

14.1. Η Επιχείρηση στο πλαίσιο των συναλλαγών μέσω της Ιστοσελίδας δεν ευθύνεται και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης τους, η οποία οφείλεται σε τυχηρό γεγονός ή σε γεγονός ανωτέρας βίας. Η Επιχείρηση δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των Προϊόντων που διατίθενται μέσω της Ιστοσελίδας, αλλά ενημερώνει έγκαιρα με βάση τα τηρούμενα στοιχεία για τη διαθεσιμότητα ή μη τους Χρήστες. Σε καμία περίπτωση η Επιχείρηση δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.), που τυχόν θα υποστούν οι Χρήστες της Ιστοσελίδας από αιτία που αφορά τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση της Ιστοσελίδας ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από την Ιστοσελίδα.

15. ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ / ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

15.1. Η Επιχείρηση δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε μη εκτέλεση, ή καθυστέρηση στην εκτέλεση οποιωνδήποτε από τις υποχρεώσεις της σύμφωνα με τη Σύμβαση, που προκαλείται από γεγονότα που εκφεύγουν του εύλογου ελέγχου της (Γεγονότα Ανωτέρας Βίας).


15.2. Τα Γεγονότα Ανωτέρας Βίας περιλαμβάνουν οποιαδήποτε πράξη, γεγονός, παράλειψη ή ατύχημα, πέραν του εύλογου ελέγχου της Επιχείρησης και περιλαμβάνουν ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα ακόλουθα:
α) απεργίες, lock out ή άλλη εργασιακή σύγκρουση,
β) εμφύλια αναταραχή, εξέγερση, εισβολή, τρομοκρατική επίθεση ή απειλή τρομοκρατικής επίθεσης, πόλεμο (κηρυγμένο ή όχι) ή απειλή ή προετοιμασία πολέμου,
γ) πυρκαγιά, έκρηξη, καταιγίδα, πλημμύρα, σεισμό, καθίζηση ή άλλη φυσική καταστροφή,
δ) αδυναμία χρήσης σιδηροδρομικών σταθμών, ναυτικών, αεροπορικών μέσων μεταφοράς ή μεταφορά με μηχανή ή άλλα μέσα δημόσιας ή επικοινωνιακών δικτύων,
στ) νομοθετικές πράξεις, διατάγματα, νομοθεσία, κανονισμούς ή περιορισμούς από οποιαδήποτε κυβέρνηση και
ζ) πανδημία, επιδημία ή άλλη υγειονομική κρίση.


15.3. Η υποχρέωση εκτέλεσης της Σύμβασης κατά τους παρόντες Όρους θεωρείται ότι αναβάλλεται για την περίοδο που τα Γεγονότα Ανωτέρας Βίας συνεχίζουν να υφίστανται και η Επιχείρηση θα δικαιούται να παρατείνει το χρόνο εκτέλεσης της Σύμβασης κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Η Επιχείρηση θα καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για να διακόψει τα Γεγονότα Ανωτέρας Βίας ή για την εξεύρεση λύσης με την οποία οι υποχρεώσεις της κατά τη Σύμβαση θα εκτελεσθούν παρά τα Γεγονότα Ανωτέρας Βίας.

16. ΓΡΑΠΤΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

16.1. Το εφαρμοστέο δίκαιο απαιτεί κάποιες από τις πληροφορίες ή γνωστοποιήσεις που αποστέλλονται στους Χρήστες να γίνονται γραπτώς. Με τη χρήση της Ιστοσελίδας, οι Χρήστες αποδέχονται ρητώς ότι η επικοινωνία με την Επιχείρηση θα γίνεται κυρίως ηλεκτρονικά (μέσω e-mail). Η Επιχείρηση θα επικοινωνεί με τους Χρήστες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή θα τους παρέχει πληροφορίες αναρτώντας ειδοποιήσεις στην Ιστοσελίδα. Για τους συμβατικούς σκοπούς, οι Χρήστες συμφωνούν και αποδέχονται την επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικών μέσων και αναγνωρίζουν ότι όλες οι Συμβάσεις, ειδοποιήσεις, πληροφορίες και άλλου είδους γνωστοποιήσεις που παρέχονται σε αυτούς ηλεκτρονικά, είναι σύμφωνες με τη νομοθεσία που επιβάλλει τέτοιες γνωστοποιήσεις να γίνονται γραπτώς. Ο παρόν όρος δεν θίγει τα τυχόν άλλα νόμιμα δικαιώματα των Χρηστών.

17. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

17.1. Όλες οι ειδοποιήσεις από τους Χρήστες προς την Επιχείρηση θα αποστέλλονται είτε μέσω της φόρμας επικοινωνίας της Ιστοσελίδας, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@aperittaisclassic.com. Για την απόδειξη οποιασδήποτε επίδοσης τέτοια ειδοποίησης, οι Χρήστες θα αρκεί να αποδεικνύουν ότι το ηλεκτρονικό μήνυμα εστάλη στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση της Επιχείρησης. Η Επιχείρηση μπορεί να ειδοποιήσει τους Χρήστες είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση, είτε στην ταχυδρομική διεύθυνση που δηλώνουν κατά την υποβολή της παραγγελίας τους. Για την απόδειξη οποιασδήποτε επίδοσης τέτοιας ειδοποίησης, η Επιχείρηση θα αρκεί να αποδεικνύει είτε ότι το ηλεκτρονικό μήνυμα εστάλη στη συγκεκριμένη ηλεκτρονική διεύθυνση του Χρήστη, είτε ότι το γράμμα εστάλη στη σωστή διεύθυνση, σφραγίστηκε και παραδόθηκε στο ταχυδρομείο.

18. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

18.1. Η Σύμβαση μεταξύ των Χρηστών και της Επιχείρησης είναι δεσμευτική τόσο για τους Χρήστες όσο και για την Επιχείρηση, καθώς και για τους αντίστοιχους εντολοδόχους.


18.2. Οι Χρήστες δεν μπορούν να μεταβιβάσουν, να αναθέσουν, ή να εκχωρήσουν με άλλο τρόπο τη Σύμβαση, ή οποιαδήποτε από τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από αυτήν, χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της Επιχείρησης.


18.3. Η Επιχείρηση μπορεί να μεταβιβάσει, αναθέσει, ή να εκχωρήσει με άλλο τρόπο τη Σύμβαση, ή οποιαδήποτε από τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από αυτή, και σε οποιοδήποτε χρόνο κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος της Σύμβασης.

19. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

19.1. Οι Όροι Πώλησης, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους διέπεται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το Νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.


19.2. Για κάθε διαφορά που αφορά ή προκύπτει από την εφαρμογή των παρόντων όρων και την εν γένει χρήση του δικτυακού τόπου www.aperittaisclassic.com από αυτούς, εφόσον δεν επιλυθεί φιλικά, υπάγεται στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων των Αθηνών.

20. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

20.1. Οι παρόντες Όροι Πώλησης και οποιαδήποτε δικαιώματα που περιέχονται σε αυτούς αποτελούν την συνολική συμφωνία μεταξύ της Επιχείρησης και των Χρηστών της Ιστοσελίδας και δεσμεύει μόνο αυτούς.


20.2. Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή/και μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους Χρήστες.


20.3. Η Επιχείρηση έχει το δικαίωμα να αναθεωρεί και να τροποποιεί μονομερώς και χωρίς προειδοποίηση τους Όρους Πώλησης ανά τακτά χρονικά διαστήματα και για οποιοδήποτε λόγο (π.χ. ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αλλαγές στην τεχνολογία, αλλαγές στις μεθόδους πληρωμής, αλλαγές σε σχετικούς νόμους και κανονιστικές προϋποθέσεις, αλλαγές στις δυνατότητες του συστήματος της Επιχείρησης, αλλαγή της εμπορικής της πολιτικής κλπ), με την υποχρέωση, όμως, να ενημερώνει το παρόν κείμενο για κάθε τροποποίηση ή προσθήκη. Ωστόσο, η συνεχής χρήση της Ιστοσελίδας και μετά από τις ως άνω τροποποιήσεις συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων Πώλησης. Κατά συνέπεια συνιστάται η συχνή επαλήθευση των Όρων Πώλησης. Διευκρινίζεται ότι η τροποποίηση των Όρων Πώλησης δεν καταλαμβάνει παραγγελίες οι οποίες έχουν ήδη επιβεβαιωθεί από την Επιχείρηση.


20.4. Αν οποιοδήποτε δικαστήριο ή αρμόδια αρχή αποφασίσει ότι οποιοσδήποτε από τους παρόντες Όρους (ή οποιαδήποτε διάταξη της Σύμβασης) είναι άκυρος, παράνομος ή καταχρηστικός σε οποιοδήποτε βαθμό, ο όρος αυτός, και μόνο σε αυτό το βαθμό, θα διαχωριστεί από τους υπόλοιπους, οι οποίοι θα συνεχίσουν να είναι έγκυροι στο μέγιστο επιτρεπόμενο από το νόμο βαθμό. Οι παρόντες Όροι και κάθε έγγραφο που αναφέρεται ρητά σε αυτούς αποτελούν τη Σύμβαση μεταξύ των Χρηστών και της Επιχείρησης.


20.5. Εάν κάποιος Χρήστης διαφωνεί με τους Όρους Πώλησης που προβλέπονται στο παρόν οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας.

Β. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

1. ΠΡΟΟΙΜΙΟ

1.1. Οι παρόντες Όροι Χρήσης (μαζί με την Πολιτική Απορρήτου και την Πολιτική για τα cookies) αποτελούν τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας info@aperittaisclassic.com (εφεξής η «Ιστοσελίδα»).


1.2. Η Ιστοσελίδα απευθύνεται αποκλειστικά και μόνο σε Χρήστες άνω των δεκαοκτώ (18) ετών. Μόνη η πρόσβαση και η χρήση της Ιστοσελίδας συνιστά πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων Χρήσης. Τεκμαίρεται έτσι ότι έχετε διαβάσει προσεκτικά, κατανοήσει και αποδεχθεί τους Όρους Χρήσης, καθώς και την τήρηση της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας.


1.3. Η Ιστοσελίδα είναι μία ιστοσελίδα που λειτουργεί από την Σταματίνα Μπέκη Παπασταυροπούλου (εφεξής η «Επιχείρηση»), η οποία είναι εγκατεστημένη στην Ελλάδα, και εδρεύει στον Δήμο Κηφισιάς Αττικής επί της οδού Ειρήνης αρ. 5Α, Τ.Κ. 14578.


1.4. Όλες οι αναφορές στον όρο «εμείς» στους παρόντες Όρους Χρήσης θεωρείται ότι αναφέρονται στην Επιχείρηση.

2.  ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

2.1. Η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα επιτρέπεται καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας και σε όλη τη διάρκεια της ημέρας, με εξαίρεση την περίοδο κατά την οποία η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα θα έχει ανασταλεί λόγω συντήρησης της Ιστοσελίδας, αναβάθμισης ή διακοπής της ηλεκτρονικής επικοινωνίας ή άλλης συναφούς αιτίας. Η Επιχείρηση δε φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο η Ιστοσελίδα δεν είναι διαθέσιμη σε οποιαδήποτε στιγμή ή για οποιαδήποτε περίοδο.


2.2. Η Επιχείρηση στοχεύει να ενημερώνει την Ιστοσελίδα τακτικά και μπορεί να αλλάζει το περιεχόμενο της σε οποιαδήποτε στιγμή. Εάν παραστεί ανάγκη, η Επιχείρηση δύναται να αναστείλει την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα, ή να διακόψει αυτή επ’ αόριστον. Η Επιχείρηση δε φέρει καμία υποχρέωση να ενημερώνει υλικό της Ιστοσελίδας που ενδέχεται να μην είναι ενημερωμένο σε μία δεδομένη στιγμή.


2.3. Είστε υπεύθυνος να προβείτε σε όλες τις απαραίτητες αλλαγές/διαρρυθμίσεις για να έχετε πρόσβαση στην Ιστοσελίδα μας. Επίσης, είστε υπεύθυνος να διασφαλίσετε ότι όλα τα πρόσωπα που έχουν πρόσβαση στην Ιστοσελίδα μέσω της δικής σας σύνδεσης στο internet είναι ενήμερα για τους παρόντες Όρους Χρήσης και συμμορφώνονται προς αυτούς.

3. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

3.1. Έχουμε το δικαίωμα να απαγορεύσουμε και/ή να διακόψουμε την εκπομπή της Ιστοσελίδας (ή τη λειτουργία ορισμένων εκ των υπηρεσιών της) σε οποιονδήποτε χρήστη, σε περιπτώσεις που ευλόγως κρίνουμε ότι αυτή η πρόσβαση μπορεί να θέσει σε κίνδυνο εμάς και/ή τον χρήστη ή άλλο τρίτο πρόσωπο, καθώς και όταν ο χρήστης έχει παραβιάσει τους Όρους Χρήσης και/ή τον Νόμο.

4. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

4.1. Η Ιστοσελίδα και το περιεχόμενο αυτής, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, εμπορικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα προϊόντων ή/ και υπηρεσιών της Επιχείρησης, διακριτικός τίτλος, όνομα χώρου (domain name), πηγαίος κώδικας, λογισμικό, προσφερόμενα προϊόντα, φωτογραφίες, εικόνες, γραφικά, κείμενα, απεικονίσεις, αρχεία ήχου ή/και εικόνας και αρχεία οπτικοακουστικών έργων, διαδραστικές εφαρμογές, δεδομένα, μεταδεδομένα, βάσεις δεδομένων (εφεξής: το «Περιεχόμενο»), αποτελεί αντικείμενο αποκλειστικών δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας είτε της Επιχείρησης είτε τρίτων συνεργαζομένων με την Επιχείρηση και τελεί υπό την προστασία των σχετικών διατάξεων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Το Περιεχόμενο δύναται να αντιγραφεί προσωρινά στη μνήμη κάποιου προσωπικού υπολογιστή με σκοπό την απλή ανάγνωση. Απαγορεύεται ρητώς να αποτελέσει το Περιεχόμενο αυτό εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο μεταβίβασης, πώλησης, εκχώρησης, παραχώρησης (με ή χωρίς αντάλλαγμα), εμπορικής εκμετάλλευσης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναμετάδοσης, μετάδοσης, διανομής, πώλησης ή μεταφόρτωσης (download) με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο από τους Χρήστες ή/και από οποιονδήποτε τρίτο. Σημειώνεται ότι οι ενέργειες αυτές είναι ενδεικτικές και όχι περιοριστικές.


4.2. Από την ανωτέρω απαγόρευση εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του Περιεχομένου της Ιστοσελίδας σε έναν απλό προσωπικό Η/Υ (ηλεκτρονικό υπολογιστή) για αυστηρά-προσωπική-ιδιωτική, μη δημόσια (με ή χωρίς αντάλλαγμα) και μη εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή ή αλλοίωση της ένδειξης προέλευσης, και χωρίς, με την ενέργεια αυτή, να θίγονται τα δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας της Επιχείρησης ή τρίτων.


4.3. Η δυνατότητα πρόσβασης και χρήσης του λογισμικού που συνέχεται με την Ιστοσελίδα (εφεξής το «Λογισμικό»), δεν συνιστά δικαίωμα του Χρήστη επί του Λογισμικού. Οι Χρήστες οφείλουν να παραλείπουν οποιαδήποτε πράξη αναπαραγωγής, τροποποίησης, μετάφρασης ή εν γένει προσβολής του Λογισμικού και του περιεχομένου του από τους Χρήστες ή από τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο.


4.4. Με το παρόν η Επιχείρηση παραχωρεί στους Χρήστες μη αποκλειστική, προσωποπαγή, μη εκχωρήσιμη και ελευθέρως ανακλητή άδεια χρήσης του Λογισμικού, και θα διαρκεί μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για τη χρήση της Ιστοσελίδας σύμφωνα με τους Όρους Χρήσης.


4.5. Οι Χρήστες υποχρεούνται να αποκαταστήσουν κάθε θετική ή/και αποθετική ζημία της Επιχείρησης λόγω παραβίασης δικαιωμάτων της ιδίας ή/και τρίτων ή κακής ή παράνομης χρήσης της Ιστοσελίδας.

5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΩΝ

5.1. Οι Χρήστες αποδέχονται, συμφωνούν και συνομολογούν ρητώς ότι η εν γένει χρήση των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας από αυτούς α) δεν προσβάλλει με κανένα τρόπο την προσωπικότητα τρίτων και δεν θα συνιστά έμμεση ή άμεση απειλή προς οποιονδήποτε άλλο Χρήστη ή τρίτο, β) δεν έρχεται σε αντίθεση με τον νόμο, τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη, γ) δεν παραβιάζει με κανένα τρόπο την ιδιωτική ζωή, τα προσωπικά δεδομένα, τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα Χρηστών ή τρίτων, δ) δεν παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου και ε) δεν παραπλανεί ή ζημιώνει με κανέναν τρόπο την Επιχείρηση ή οποιονδήποτε τρίτο, Χρήστη ή μη, προωθώντας εν γνώσει ψευδείς, παραπλανητικές ή λανθασμένες πληροφορίες ή άλλως. Εφόσον λάβουν χώρα τα ανωτέρω αναφερόμενα, η Επιχείρηση επιφυλάσσεται ρητώς να ασκήσει κάθε νόμιμο δικαίωμά της.


5.2. Οι Χρήστες απαγορεύεται να εγκαταστήσουν και να προωθήσουν, με οποιοδήποτε τρόπο, οποιουδήποτε είδους αυτόκλητη ή μη εξουσιοδοτημένη διαφήμιση ή μη ζητηθέντα από το λήπτη ηλεκτρονικά μηνύματα (spam), αλυσιδωτές επιστολές, συστήματα πυραμίδων και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου, καθώς και να εγκαταστήσουν και προωθήσουν διαφημίσεις χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Επιχείρησης.


5.3. Οι Χρήστες απαγορεύεται να εγκαταστήσουν, προωθήσουν ή/και διαθέσουν περιεχόμενο που περιέχει ψηφιακούς ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν, περιορίσουν ή επηρεάσουν με οποιονδήποτε τρόπο τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας της Ιστοσελίδας ή να εμποδίσουν άλλους Χρήστες να χρησιμοποιούν την Ιστοσελίδα και οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία συνδεδεμένη με αυτή.

6. ΔΕΣΜΟΙ (LINKS) / ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

6.1. Η Ιστοσελίδα μπορεί να περιλαμβάνει συνδέσμους (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους οι οποίοι βρίσκονται υπό την ευθύνη τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων. Η Επιχείρηση δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών ιστοσελίδων (web sites) τρίτων, καθώς και υπηρεσιών ή/και καταστημάτων στα οποία μπορεί να παραπέμπει μέσω συνδέσμων (links), υπερσυνδέσμων (hyperlinks) και λοιπών δράσεων. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη ή χρήση υπηρεσιών ιστοσελίδων τρίτων ή υπηρεσιών τρίτων, οι Χρήστες αναγνωρίζουν, ότι πρέπει να απευθυνθούν απευθείας στις αντίστοιχες ιστοσελίδες, στους παρόχους των εν λόγω υπηρεσιών ή/και στα καταστήματα τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους.


6.2. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί, ότι η Επιχείρηση ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των ιστοσελίδων ή/και καταστημάτων ή/και υπηρεσιών στα οποία μπορεί να παραπέμπει, ή/και ότι συνδέεται με όλα τα παραπάνω καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο, όπως ενδεικτικά σχέση εντολής, έργου, εργασίας, πρόστησης κτλ.

7. NEWSLETTERS – ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ

7.1. Τα newsletters που αποστέλλονται στους Χρήστες των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας με την εγγραφή τους στις λίστες παραληπτών (mailing lists) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Επιχείρησης και προστατεύονται από την ελληνική νομοθεσία και τις διεθνείς συμβάσεις.


7.2. Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα διαγραφής των Χρηστών από τις λίστες παραληπτών (mailing lists).


7.3. Η χρήση ή/και αξιοποίηση των δωρεάν παρεχομένων από την Ιστοσελίδα υπηρεσιών, συνεπάγεται την εκ μέρους των Χρηστών του, ανεπιφύλακτη αποδοχή λήψης των διαφημιστικών μηνυμάτων (e-mails).

8. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

8.1. Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων των Χρηστών της Ιστοσελίδας υπόκειται στους παρόντες Όρους Χρήσης, στην Πολιτική Απορρήτου και στην Πολιτική για τα Cookies καθώς επίσης και στα οριζόμενα στο εθνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει.


8.2. Παρακαλείστε να μελετήσετε προσεκτικά τα κείμενα αυτά για να κατανοήσετε την προσέγγιση και τις πρακτικές μας ως προς τα προσωπικά σας δεδομένα και τον τρόπο με τον οποίο θα τα χειριζόμαστε.


8.3. Παρέχοντας τις προσωπικές σας πληροφορίες σε εμάς, δηλώνετε αφενός ότι αποδέχεσθε την Πολιτική Απορρήτου και την Πολιτική για τα Cookies, και ότι συγκατατίθεσθε στην συλλογή, επεξεργασία και κοινοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου μας και την Πολιτική για τα Cookies. Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, όπως περιγράφεται στην Πολιτική Απορρήτου μας, βασίζεται στην συγκατάθεση που μας παρέχετε κάνοντας χρήση των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας μας.

9. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

9.1. Η Ιστοσελίδα απευθύνεται αυστηρά σε Χρήστες άνω των δεκαοκτώ (18) ετών. Εάν παρόλα αυτά ανήλικοι χρήστες εισέλθουν και χρησιμοποιήσουν την Ιστοσελίδα, η Επιχείρηση δεν φέρει καμία ευθύνη για την έκθεσή τους στο περιεχόμενό της ή για οποιαδήποτε άλλη χρήση της Ιστοσελίδας. Οι χρήστες που δήλωσαν ψευδώς ότι είναι ενήλικοι και οι γονείς/ κηδεμόνες/ ασκούντες τη γονική μέριμνα αυτών ευθύνονται έναντι της Επιχείρησης για κάθε ζημία που τυχόν υποστεί η Επιχείρηση από την ψευδή τους δήλωση.


9.2. Η με οποιονδήποτε τρόπο διάθεση/ έκθεση ή θέση σε κυκλοφορία πορνογραφικού υλικού ανηλίκων, καθώς και η με οποιονδήποτε τρόπο αποπλάνηση ανηλίκων συνιστούν ποινικά αδικήματα και διώκονται σύμφωνα με τον νόμο. Σε περίπτωση ανάρτησης τέτοιου υλικού από Χρήστη στην Ιστοσελίδα, η Επιχείρηση θα διακόψει πάραυτα την πρόσβαση του Χρήστη αυτού στις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας, θα αναφέρει το περιστατικό αυτό στις αρμόδιες Αρχές επιφυλασσόμενη παντός άλλου νομίμου δικαιώματός της.

10. ΔΗΛΩΣΕΙΣ & ΑΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

10.1. Οι Χρήστες συμφωνούν ότι η χρήση της ιστοσελίδας γίνεται αποκλειστικά με δική τους ευθύνη. Εκτός αν έχει άλλως συμφωνηθεί εγγράφως μεταξύ της Επιχείρησης και των Χρηστών, και στον μέγιστο βαθμό που προβλέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, η Επιχείρηση προσφέρει τις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας και το περιεχόμενο αυτής «ως έχει» για προσωπική χρήση και δεν προβαίνει σε οποιαδήποτε ρητή, σιωπηρή ή άλλη δήλωση ή εγγύηση σχετικά με την Ιστοσελίδα και τη χρήση αυτής. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά η Επιχείρηση δεν προβαίνει σε δηλώσεις και εγγυήσεις μη παραβίασης ή απουσίας κεκρυμμένων ή άλλων ελαττωμάτων, ακρίβειας ή απουσίας λαθών αναγνωρίσιμων ή μη.


10.2. Η Επιχείρηση δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για: α) Λάθη, ανακρίβειες, β) οποιαδήποτε ζημιά (περιουσιακή ή ηθική) ήθελε προκύψει από τη χρήση της Ιστοσελίδας, γ) οποιαδήποτε διακοπή, παύση, κακή ποιότητα λήψης των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας, δ) ιούς, Trojan Ηorses, που μπορεί να μεταδοθούν από την Ιστοσελίδα και ε) οποιοδήποτε λάθος από πράξη ή παράλειψη επί του περιεχομένου επί της Ιστοσελίδας ή για οποιαδήποτε ζημιά που ήθελε προκληθεί από τη χρήση του περιεχομένου της Ιστοσελίδας.

11. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

11.1. Οι Όροι Χρήσης, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους διέπεται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το Νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.


11.2. Για κάθε διαφορά που αφορά ή προκύπτει από την εφαρμογή των παρόντων όρων και την εν γένει χρήση του δικτυακού τόπου www.aperittaisclassic.com από αυτούς, εφόσον δεν επιλυθεί φιλικά, υπάγεται στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων των Αθηνών.

12. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

12.1. Οι παρόντες Όροι Χρήσης και οποιαδήποτε δικαιώματα που περιέχονται σε αυτούς αποτελούν την συνολική συμφωνία μεταξύ της Επιχείρησης και των Χρηστών της Ιστοσελίδας και δεσμεύει μόνο αυτούς.


12.2. Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή/και μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους Χρήστες.


12.3. Η Επιχείρηση έχει το δικαίωμα να αναθεωρεί και να τροποποιεί μονομερώς και χωρίς προειδοποίηση τους Όρους Χρήσης ανά τακτά χρονικά διαστήματα και για οποιοδήποτε λόγο (π.χ. ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αλλαγές στην τεχνολογία, αλλαγές στις μεθόδους πληρωμής, αλλαγές σε σχετικούς νόμους και κανονιστικές προϋποθέσεις, αλλαγές στις δυνατότητες του συστήματος της Επιχείρησης, αλλαγή της εμπορικής της πολιτικής κλπ), με την υποχρέωση, όμως, να ενημερώνει το παρόν κείμενο για κάθε τροποποίηση ή προσθήκη. Ωστόσο, η συνεχής χρήση της Ιστοσελίδας και μετά από τις ως άνω τροποποιήσεις συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων Χρήσης. Κατά συνέπεια συνιστάται η συχνή επαλήθευση των Όρων Χρήσης. Διευκρινίζεται ότι η τροποποίηση των Όρων Χρήσης δεν καταλαμβάνει παραγγελίες οι οποίες έχουν ήδη επιβεβαιωθεί από την Επιχείρηση.


12.4. Αν οποιοδήποτε δικαστήριο ή αρμόδια αρχή αποφασίσει ότι οποιοσδήποτε από τους παρόντες Όρους (ή οποιαδήποτε διάταξη της Σύμβασης) είναι άκυρος, παράνομος ή καταχρηστικός σε οποιοδήποτε βαθμό, ο όρος αυτός, και μόνο σε αυτό το βαθμό, θα διαχωριστεί από τους υπόλοιπους, οι οποίοι θα συνεχίσουν να είναι έγκυροι στο μέγιστο επιτρεπόμενο από το νόμο βαθμό. Οι παρόντες Όροι και κάθε έγγραφο που αναφέρεται ρητά σε αυτούς αποτελούν τη Σύμβαση μεταξύ των Χρηστών και της Επιχείρησης.


12.5. Εάν κάποιος Χρήστης διαφωνεί με τους Όρους Χρήσης που προβλέπονται στο παρόν οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας.