Πολιτική Απορρήτου για την ιστοσελίδα υπό https://www.aperittaisclassic.com

Τελευταία Ενημέρωση: 28/09/21

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1. Η ατομική επιχείρηση με την επωνυμία «Σταματίνα Μπέκη Παπασταυροπούλου» (εφεξής η «Επιχείρηση», «εμείς» ή «εμάς»), η οποία εδρεύει στην Ελλάδα στο Δήμο Κηφισιάς Αττικής επί της οδού Ειρήνης αρ. 5Α, ΤΚ 14578, Α.Φ.Μ. 152830893, ΔΟΥ Κηφισιάς, αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 160347803000, δεσμεύεται ότι θα προστατεύει και θα σέβεται το απόρρητό σας.

1.2. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου (από κοινού με τους Όρους Χρήσης μας, την Πολιτική για τα Cookies, και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο που αναφέρεται σε αυτή) καθορίζει τη βάση επί της οποίας θα υποβάλλουμε σε επεξεργασία τις προσωπικές πληροφορίες που μας παρέχετε ή τις οποίες συλλέγουμε από εσάς κατά την πλοήγηση και χρήση της ιστοσελίδας υπό www.aperittaisclassic.com (εφεξής η «Ιστοσελίδα»), η οποία πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εθνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο, σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως ισχύει από καιρού εις καιρόν. Παρακαλείστε να μελετήσετε προσεκτικά τα κείμενα αυτά για να κατανοήσετε την προσέγγιση και τις πρακτικές μας ως προς τα προσωπικά σας δεδομένα και τον τρόπο με τον οποίο θα τα χειριζόμαστε.

1.3. Παρέχοντας τις προσωπικές σας πληροφορίες σε εμάς, δηλώνετε αφενός ότι αποδέχεσθε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και την Πολιτική για τα cookies, και ότι συγκατατίθεσθε στη συλλογή και επεξεργασία και κοινοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και την Πολιτική για τα Cookies.

1.4. Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, όπως περιγράφεται στην Παρούσα Πολιτική, βασίζεται στην συγκατάθεση που μας παρέχετε κάνοντας χρήση των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας μας.

2. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

2.1. Για τις ανάγκες της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων Υπεύθυνος Επεξεργασίας ορίζεται η επιχείρηση με την επωνυμία «Σταματίνα Μπέκη Παπασταυροπούλου».

3. ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

3.1. Συλλέγουμε προσωπικές σας πληροφορίες όταν κάνετε χρήση της Iστοσελίδας. Οι πληροφορίες που συλλέγουμε εμπίπτουν σε τρεις (3) κατηγορίες: πληροφορίες που οι ίδιοι μας παρέχετε· β) πληροφορίες που συλλέγουμε με αυτοματοποιημένες μεθόδους· και γ) πληροφορίες που συλλέγουμε από λοιπές πηγές.

3.2. Ενδέχεται να συνδυάζουμε τις πληροφορίες που μας παρέχετε με πληροφορίες που συλλέγονται με αυτοματοποιημένες μεθόδους και με πληροφορίες που λαμβάνουμε από λοιπές πηγές.

3.3. Συλλέγουμε πληροφορίες που μας παρέχετε, ως ακολούθως:

  • Η Επιχείρηση συλλέγει μέσω της Ιστοσελίδας προσωπικά δεδομένα των Χρηστών όπως αυτά καταχωρούνται στην Ιστοσελίδα από τους ίδιους για την αξιοποίηση ορισμένων υπηρεσιών της Ιστοσελίδας (π.χ. όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση (email),
  • πληροφορίες του προφίλ σας, μεταξύ των οποίων για τις υπηρεσίες μας που προτιμάτε ή για τις ώρες που προτιμάτε να μας επισκέπτεστε ή για την συχνότητα που χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα και
  • λοιπές προσωπικές πληροφορίες που επιλέγετε να μας παρέχετε κατά την αλληλεπίδραση ή/και επικοινωνία σας μαζί μας.

3.4. Συλλέγουμε πληροφορίες με αυτοματοποιημένους μεθόδους:

i. Ενδέχεται να χρησιμοποιούμε αυτοματοποιημένες τεχνολογίες για τη συλλογή πληροφοριών από την φορητή συσκευή σας όταν χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα μας.

ii. Ενδέχεται να συλλέγουμε πληροφορίες για:

  • τη διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (διεύθυνση IP),
  • το λειτουργικό σύστημα της φορητής συσκευής σας, εάν επισκέπτεσθε την Ιστοσελίδα μέσω φορητής συσκευής,
  • τους σειριακούς αριθμούς που αντιστοιχούν στη συσκευή σας και στα μέρη αυτής,
  • τα διαφημιστικά αναγνωριστικά (π.χ. IDFAs και IFAs) ή παρεμφερή αναγνωριστικά,
  • τον ανακατευθύνοντα ιστότοπο που σας οδήγησε στον δικό μας,
  • μηνύματα προς εμάς ή για εμάς
  • ενέργειες που αφορούν τον τρόπο που χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα μας, όπως ενότητες που επισκέπτεσθε στην Ιστοσελίδα μας.

3.5. Η Ιστοσελίδα μας ενδέχεται να συλλέγει πληροφορίες για την ακριβή τοποθεσία της φορητής συσκευής σας με χρήση γεωγραφικού εντοπισμού και τεχνολογιών όπως το GPS (παγκόσμιο σύστημα εντοπισμού), το WI-FI (ασύρματο τοπικό δίκτυο), το Bluetooth ή την εγγύτητα σε τοποθεσία κυψέλης (cell tower proximity). Η πλειονότητα των φορητών συσκευών και των φυλλομετρητών (browser), σας παρέχει τη δυνατότητα να ανακαλέσετε την άδεια που μας παραχωρήσατε για τη συλλογή των εν λόγω πληροφοριών, με χρήση των ρυθμίσεων της συσκευής ή του φυλλομετρητή σας. Εάν έχετε ερωτήσεις για τον τρόπο που μπορείτε να εμποδίσετε την συλλογή πληροφοριών για την ακριβή σας θέση, σας συνιστούμε να επικοινωνήσετε με τον πάροχο τεχνικής υποστήριξης της φορητής συσκευής σας, τον κατασκευαστή της συσκευής σας ή τον πάροχο λογισμικού σας ή του φυλλομετρητή (browser). Ορισμένες υπηρεσίες ενδέχεται να μην λειτουργούν ορθά χωρίς τις πληροφορίες για την τοποθεσία σας. Εάν επιθυμείτε να διαγράψουμε πληροφορίες που έχουμε συλλέξει και οι οποίες θα μπορούσαν να προσδιορίσουν την τοποθεσία σας, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@aperittaisclassic.com.

3.6. Συλλέγουμε πληροφορίες από λοιπές πηγές:

i. Ενδέχεται να συλλέγουμε πληροφορίες για εσάς από άλλες εταιρείες ή οργανισμούς. Ενδέχεται επίσης να συλλέγουμε πληροφορίες που είναι δημοσίως προσβάσιμες. Επί παραδείγματι, ενδέχεται να συλλέγουμε πληροφορίες για εσάς όταν αλληλεπιδράτε με εμάς από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

4. ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ

4.1. Θα χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε για:

i. να προηγηθείτε και να κάνετε χρήση των δυνατοτήτων της ιστοσελίδας,

ii. να εξατομικεύουμε την εμπειρία σας στην ιστοσελίδα μας,

iii. να διαχειριζόμαστε την επιχειρηματική μας δραστηριότητα, περιλαμβανομένης της ανάπτυξης νέων προϊόντων και υπηρεσιών, της διεξαγωγής έρευνας πελατών και της αξιολόγησης της αποδοτικότητας των πωλήσεων, του μάρκετινγκ και της διαφημιστικής μας δραστηριότητας·

iv. να διατηρούμε, διαχειριζόμαστε και να βελτιώνουμε τα προϊόντα μας, τις προσφορές, τις προωθητικές ενέργειες, την Ιστοσελίδα μας,

v. να συμμορφωνόμαστε με την κείμενη νομοθεσία.

5. ΜΕ ΠΟΙΟΥΣ ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ

5.1. Δεν θα διαθέσουμε σε τρίτους τις προσωπικές σας πληροφορίες, κοινοποιούμε, όμως, τις πληροφορίες σας όμως μόνο με τον τρόπο που περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

5.2 Θα κοινοποιήσουμε τις πληροφορίες σας σε προμηθευτές που μας παρέχουν υπηρεσίες, όπως στο πλαίσιο της υποστήριξης της ιστοσελίδας. Απαγορεύουμε στους εν λόγω προμηθευτές να κάνουν χρήση των ανωτέρω πληροφοριών ή να τις κοινοποιήσουν για οποιονδήποτε άλλον σκοπό εκτός από την παροχή υπηρεσιών για λογαριασμό μας.

5.3. Ενδέχεται να αποφασίσουμε, για στρατηγικούς ή άλλους επιχειρηματικούς σκοπούς, την πώληση ή την μεταβίβαση της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας εν όλω ή εν μέρει. Στο πλαίσιο της εν λόγω πώλησης ή μεταβίβασης, ενδέχεται να διαβιβάσουμε πληροφορίες που έχουμε συλλέξει και αποθηκεύσει, περιλαμβανομένων των πληροφοριών πελατών, σε κάθε εμπλεκόμενο μέρος στην πώληση ή στην μεταβίβαση.

5.4. Ενίοτε ενδέχεται να κοινοποιήσουμε πληροφορίες που δεν σας ταυτοποιούν με άμεσο τρόπο. Επί παραδείγματι, ενδέχεται να κοινοποιήσουμε ανώνυμα, συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία για την από μέρους σας χρήση της ιστοσελίδας.

5.5. Κατ’ εξαίρεση η Επιχείρηση μας δύναται να γνωστοποιεί τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους, μόνο εφόσον υφίσταται εκ του νόμου σχετική υποχρέωση προς αυτό, ή υποχρεωθεί δυνάμει απόφασης/ παραγγελίας δικαστικής ή άλλης αρμόδιας αρχής.

6. ΠΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

6.1. Οι προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε από τους Χρήστες θα παραμένουν και θα αποθηκεύονται σε ασφαλή διακομιστή εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης (Γερμανία) και η Επιχείρηση θα λαμβάνει όλα τα εύλογα μέτρα για την προστασία τους.

6.2. Μπορούμε να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτα πρόσωπα μη εγκαταστημένα σε χώρες εντός Ε.Ε. Βασιζόμαστε σε τρίτα πρόσωπα/προμηθευτές για την παροχή υπηρεσιών και προϊόντων για λογαριασμό μας και είναι πιθανό να κοινοποιήσουμε σε αυτά τα τρίτα πρόσωπα τα προσωπικά σας δεδομένα (π.χ. εταιρείες παροχής προγραμμάτων/λογισμικού, εξωτερικοί συνεργάτες κ.τ.λ). Γενικά οι πάροχοι υπηρεσιών μας είναι υποχρεωμένοι να προστατεύουν τα προσωπικά σας δεδομένα και δεν μπορούν με κανένα τρόπο να χρησιμοποιούν ή να διαβιβάζουν τα προσωπικά σας δεδομένα. Θα κοινοποιήσουμε σε αυτά τα τρίτα πρόσωπα/προμηθευτές τα προσωπικά σας δεδομένα για την παροχή υπηρεσιών σε εμάς π.χ. υποστήριξης Ιστοσελίδας. Δεν θα επιτρέψουμε στα τρίτα αυτά πρόσωπα να χρησιμοποιήσουν ή να κοινοποιήσουν αυτές τις πληροφορίες για άλλον σκοπό πέραν του σκοπού παροχής υπηρεσιών για λογαριασμό μας.

6.3. Ανεξαρτήτως του σε ποια χώρα κοινοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα, θα κοινοποιούμαι τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο σε εκείνες τις περιπτώσεις όπου υφίσταται αυστηρή ανάγκη πρόσβασης των δεδομένων (need to know) και πάντα σύμφωνα με τους κατάλληλους μηχανισμούς προστασίας (όπως για παράδειγμα σύμφωνα τις Τυποποιημένες Ρήτρες Προστασίας).

6.4. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε ένα αντίγραφο των παραπάνω επικοινωνώντας με την Σταματίνα Μπέκη Παπασταυροπούλου στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@aperittaisclassic.com.

7. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

7.1. Δεσμευόμαστε ότι θα λαμβάνουμε κάθε ενδεδειγμένο μέτρο που έχει εκπονηθεί για την ασφαλή τήρηση των προσωπικών σας πληροφοριών. Οι τεχνικές, διοικητικές και υλικές μας διαδικασίες έχουν σχεδιαστεί για την προστασία των προσωπικών σας πληροφοριών από τυχαία, παράνομη ή μη εξουσιοδοτημένη απώλεια, πρόσβαση, αποκάλυψη, χρήση, τροποποίηση ή καταστροφή. Παρότι καταβάλλουμε προσπάθειες για την προστασία των πληροφοριακών μας συστημάτων, κανένας ιστότοπος, πληροφοριακό σύστημα ή διαβίβαση δεδομένων στο διαδίκτυο ή σε κάθε άλλο δημόσιο δίκτυο δεν μπορεί να είναι εγγυημένα εκατό τοις εκατό (100%) ασφαλή.

8. ΧΡΟΝΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

8.1. Τηρούμε τις πληροφορίες σας για όσον χρόνο απαιτείται για την εκπλήρωση των σκοπών που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου (εκτός αν εκ του νόμου απαιτείται η τήρηση για μεγαλύτερη περίοδο).

9. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

9.1. Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, έχετε το δικαίωμα πρόσβασης, δηλαδή κατόπιν αιτήματος σας αφενός να ενημερωθείτε για το κατά πόσο ή όχι τα προσωπικά σας δεδομένα υφίστανται επεξεργασία και αφετέρου να λάβετε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία, ιδίως σχετικά με την πραγματοποιούμενη επεξεργασία, τις κατάλληλες εγγυήσεις δυνάμει των οποίων πραγματοποιούνται τυχόν διαβιβάσεις σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό. Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε τη διόρθωση των ανακριβών προσωπικών σας δεδομένων. Επίσης εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου, έχετε το δικαίωμα διαγραφής, το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων και το δικαίωμα εναντίωσης της επεξεργασίας.

9.2. Περεταίρω, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε την συγκατάθεση σας, χωρίς ωστόσο να θίγει η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν από την ανάκληση της.

9.3. Τέλος, έχετε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή εφόσον κρίνετε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων αντίκειται στην ισχύουσα νομοθεσία.

9.4. Έχετε τη δυνατότητα να ασκήσετε τα δικαιώματα σας ανωτέρω καθώς και να λάβετε περαιτέρω πληροφορίες επ’ αυτών επικοινωνώντας μαζί μας στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση info@aperittaisclassic.com.

10. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΕ ΛΟΙΠΟΥΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ ΚΑΙ ΣΕ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

10.1. Η ιστοσελίδα ενδέχεται να παρέχει συνδέσουμε σε ιστότοπους που διαχειριζόμαστε εμείς ή τρίτοι. Εάν επισκεφθείτε έναν από τους εν λόγω συνδεδεμένους ιστοτόπους, θα πρέπει να διαβάσετε την πολιτική απορρήτου του ιστοτόπου, τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και τις λοιπές πολιτικές τους. Δεν ευθυνόμαστε για τις πολιτικές και τις πρακτικές τρίτων. Οι εν λόγω οργανισμοί χειρίζονται τις πληροφορίες που τους παρέχετε σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου τους, τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και λοιπές πολιτικές τους.

10.2. Ενδέχεται επίσης οι πάροχοι άλλων εφαρμογών, εργαλείων, γραφικών στοιχείων (widgets) και προσθηκών που διαθέτουμε στην ιστοσελίδα μας, όπως τα πλήκτρα «Like» του Facebook, να χρησιμοποιούν επίσης αυτοματοποιημένες μεθόδους για την συλλογή πληροφοριών και τον τρόπο χρήσης των εν λόγω λειτουργιών. Οι εν λόγω οργανισμοί ενδέχεται να χρησιμοποιούν τις πληροφορίες σας σύμφωνα με τις δικές τους πολιτικές.

11. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΜΑΣ

11.1. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία που αναγράφεται στην αρχή της πολιτικής. Ενδέχεται να τροποποιούμε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου από καιρού εις καιρόν. Σε περίπτωση τροποποίησης, θα αναρτούμε εδώ την αναθεωρημένη έκδοση και θα μεταβάλλουμε την «ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης» (την ημερομηνία έναρξης ισχύος) στην αρχή της πολιτικής.

12. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

12.1. Εάν έχετε οποιοδήποτε ερώτημα σχετικά με την παρούσα Δήλωση, ή εάν επιθυμείτε να ασκήσετε ένα από τα δικαιώματα που έχετε ως υποκείμενο των δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνείτε με την Επιχείρηση μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης info@aperittaisclassic.com.